Hlavným cieľom a víziou Slovenskej abilympijskej asociácie je ukázať všetkým zdravým ľuďom, že aj hendikepovaný človek je rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Toto motto sme naplnili do bodky aj počas 12. ročníka slovenskej abilympiády, ktorá sa konala v dňoch 10. – 12. októbra 2014 v Bratislave. Po minulé roky sme boli zvyknutí na skromnejšie priestory pre abilympiádu, ale vďaka našim sponzorom sme mohli po prvýkrát privítať 150 súťažiacich v reprezentatívnych priestoroch hotela Sorea, ktorý je situovaný v malebnom prostredí bratislavského vrchu. Krásny výhľad na Bratislavu nám všetkým spríjemňoval pobyt.

12. Abilympiáda 2014 12. Abilympiáda 2014

Tento ročník bol pre SAA výnimočný aj tým, že sme mohli osláviť už dvadsiate narodeniny fungovania Slovenskej abilympijskej asociácie. Tu chcem vzdať hold najmä Aurelovi Bitterovi, Ivorovi Dianovi a v neposlednom rade Vlaďke Györffyovej za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu v SAA.

Súťažiaci si mohli overiť svoje skúsenosti a šikovnosť v 24 súťažných disciplínach, ktoré prebiehali počas soboty v priestoroch veľkej konferenčnej sály a v dvoch menších sálach. Vďaka týmto priestorom sme mohli byť všetci spolu a navzájom sa povzbudzovať a vidieť práce aj svojich priateľov v iných disciplínach. Najväčší záujem súťažiacich bol o vyšívanie plným stehom, servítkovú techniku, počítačovú editáciu textu, paličkovanie, košikárstvo, modelovanie z hliny, reportážnu fotografiu a ozdobovanie medovníkov.

12. Abilympiáda 2014 12. Abilympiáda 2014

Vyvrcholením abilympiády bol večerný galaprogram v podaní skupiny Senzus a ich moderátora, zabávača, imitátora, speváka a tanečníka v jednej osobe. Všetci sme sa od srdca zasmiali a hlavne zabavili. Po celodennom súťažení prišlo na rad odovzdávanie cien pre tých najlepších. Vždy budem tvrdiť, že najlepší sú všetci, ktorí sa zúčastnili, ale, žiaľ ohodnotení sú vždy len prví traja. Tu som nezávidel prácu rozhodcom, lebo vybrať to naj spomedzi tých krásnych výrobkov bolo naozaj ťažké. Medzi odovzdávaním cien pre výhercov mi nedalo poďakovať všetkým, ktorí sú tí najdôležitejší, a to ste vy, ktorí dávate zmysel celej abilympiáde. Všetkým, ktorí venovali svoj čas na to, aby pomohli s organizáciou, pomohli so všetkým, s čím sa dá pomôcť, preto veľká vďaka dobrovoľníkom. A v neposlednom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli finančne, bez nich by sme nemohli organizovať súťaže. A práve vďaka sponzorom sme mohli osláviť 20. výročie abilympiády na vysokej úrovni. Sladkým symbolom tejto oslavy bola krásna torta so symbolom SAA a musím uznať, že sa cukrárom podarila. Posledná pesnička „Jede, jede mašinka“ nás všetkých „odviezla“ do priestorov, kde boli pre všetkých nachystané dobroty, ktoré pripravili kuchári hotela, ale najlepšie boli kulinárske výrobky z našej súťaže studenej kuchyne. No a najdôležitejšie je, že všetci odchádzali na druhý deň domov spokojní a nadšení, plní krásnych zážitkov, úsmevov a radosti z nových priateľstiev.

12. Abilympiáda 2014

Ďalším posolstvom abilympiády je priateľstvo a láska. Keď sa všetci stretneme, každý zahodí za hlavu každodenné starosti a teší sa z priateľov, ktorých má. Radosť na tvárach účastníkov aj organizátorov bolo vidieť a cítiť všade, aj keď sa niektorí zdôverili s trémou pri súťažení. Keď sa spätne pozerám na fotky všetkých tých krásnych ľudí, tak sa teším, že robíme správnu vec. Plníme sny nielen súťažiacim a výhercom, ale aj nám organizátorom.

Je mi veľkou cťou, že môžem byť súčasťou Slovenskej abilympijskej asociácie, dala a dáva mi veľa do života a hlavne množstvo nových úžasných priateľstiev na celý život.

Marek Pospíchal
podpredseda SAA