SAA - Slovenská abilympijská asociácia

Borekova 52, Bratislava, 821 06, Slovakia

E-mail:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefón:      +421903506082

http://www.abilympiada.sk

IČO: 42182565

DIČ: 2023162922

Číslo účtu: 2800740401/8330 FIO Banka

IBAN: SK57 8330 0000 0028 0074 0401

Registračné číslo: VVS/1-900/90-36635

Sponzorom hostingu je spoločnosť websupport.